Tusk Teapot

$ 550.00

Suzanne Crane
Tusk Teapot
Stoneware
7" x 8-1/4" x 4-1/2"