Blaylock’s Tin Can Teapot

$ 425.00

Stoneware

10 1/2” x 4 5/8” x 5 1/4”